Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 2. załączniki:
  1. oświadczenie strony na rzecz której wydano decyzję o warunkach zabudowy

Opłaty

Opłata skarbowa - 56 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zmianami)

Termin odpowiedzi

14 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 4-5
Marzena Paluszkiewicz, tel. +48 65 5752118
Przemysław Kuczyński, tel. +48 65 5752121

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Rynek 2 lub bezpośrednio w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie

Uwagi

Druk wniosku o wydanie decyzji można otrzymać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256.

Wnioski wraz z załącznikami składa się w Sekretariacie Urzędu - Rynek 2 lub bezpośrednio Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256.

Stwierdzenie ostateczności decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Stronami postępowania o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.


Załączniki: • (38,50 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


 • (37,00 kB)

  Załącznik nr 2

  Oświadczenie strony na rzecz której wydano decyzję o warunkach zabudowy

Ilość odsłon podstrony: 1603
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 09/01/2007
Data ostatniej modyfikacji: 06/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 14

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera