Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Stypendia sportowe

Podstawa prawna

Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek za osiągnięte wyniki sportowe

Wymagane dokumenty

Do każdego wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający zgłoszenie zawodnika do rozgrywek ligowych kadry I zespołu, w przypadku osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w § 1 wyżej wymienionej uchwały,
  2. protokół z wynikami zawodów lub inny oficjalny dokument, w przypadku osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 wyżej wymienionej uchwały,
  3. pozytywną opinię macierzystego klubu (stowarzyszenia), sekcji,
  4. oświadczenie zawodnika do celów podatkowych oraz numer rachunku bankowego, na który należy przekazać stypendium sportowe.

Opłaty

bez opłat

Termin odpowiedzi

Po wyrażeniu opinii przez Gminną Radę Sportu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Wrocławska 256, pok. 11
Katarzyna Gubańska, tel. +48 65 5752170

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Wnioski o stypendia mogą składać kluby (stowarzyszenia), sekcje w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia rozgrywek określonych w § 1 wyżej wymienionej uchwały lub 90 dni od osiągnięcia wyniku sportowego określonego w § 2wyżej wymienionej uchwały.

Ilość odsłon podstrony: 1189
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 08/11/2007
Data ostatniej modyfikacji: 29/02/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera