Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Nadanie medalu "Za zasługi dla obronności kraju"

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1224 ze zmianami).

Wymagane dokumenty

Pisemne oświadczenie złożone przez jednego z rodziców, lub któreś z dzieci rodziców, którzy wychowali, co najmniej 3 wzorowych żołnierzy z odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbą wojskową.

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Uroczystość nadania odbywa się po około roku od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 16
Dorota Hołoga. +48 65 5752136

Tryb odwoławczy

Nadzór sprawuje wojewoda

Uwagi

W celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych żołnierzy może być nadany medal "Za zasługi dla obronności kraju":

  • złoty rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową,
  • srebrny rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Medale wręcza wojskowy komendant uzupełnień.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 2520
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 29/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 12/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera