Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Sprawy obywatelskie : Zawiadomienie o zgromadzeni...

Karta informacyjna

Sprawa

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 397 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego złożone w Urzędzie Miejskim najpóźniej 3 dni robocze przed jego zwołaniem, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Jeśli przewodniczącym zgromadzenia nie jest jego organizator, do zawiadomienia załącza się pisemną zgodę na pełnienie obowiązków przewodniczącego przez inną osobę. Do zawiadomienia załącza się też zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

W przypadku decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego - 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż 24 godziny przed datą zgromadzenia

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 16
Dorota Hołoga

tel. +48 65 5752136

Tryb odwoławczy

Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, które wnosi się bezpośrednio w terminie 24 godzin od otrzymania decyzji.

Uwagi

Zawiadomienie o zgromadzeniu powinno zawierać następujące dane:

  1. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie.
  2. imię, nazwisko, datę urodzenia, 1 zdjęcie i adres przewodniczącego zgromadzenia,
  3. cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
  4. miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia, jeśli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 2040
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 20/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 07/10/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 4

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera