Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych

Podstawa prawna

Art.6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art.6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art.6 ust.2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zm.), art.21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:
    • akt notarialny,
    • wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku rolnego lub/i podatku leśnego,
  2. Korekta podatku:
    • wniosek o korektę,
    • informacja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku rolnego lub/i podatku leśnego.

Opłaty

Brak opłat

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2
Barbara Świstek, tel. +48 65 5752155

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 519
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 20/08/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera