Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych

Podstawa prawna

Art.6 ust.8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:
  • akt notarialny,
  • wypełniona deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości,
 2. Korekta podatku:
  • wniosek o korektę podatku od nieruchomości,
  • wypełniona deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości.

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2
Bogna Busz, tel. +48 65 5752152

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.


Załączniki: • (109,50 kB)

  Załącznik nr 1

  Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1


 • (73,00 kB)

  Załącznik nr 2

  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1


 • (38,00 kB)

  Załącznik nr 3

  Załącznik do deklaracji składany w przypadku większej liczby nieruchomości ZN-2

Ilość odsłon podstrony: 1752
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 29/10/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera