Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Podstawa prawna

Art.6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:
    • akt notarialny,
    • wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
  2. Korekta podatku:
    • wniosek o korektę podatku od nieruchomości,
    • wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

Opłaty

Brak opłat

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2
Barbara Świstek, tel. +48 65 5752155
Jolanta Wiśniewska, tel. +48 65 5752158

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 1149
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 20/08/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera