Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników

Podstawa prawna

art.306a-306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
  2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów
  3. zatrudnienia świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę
  4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia

Termin odpowiedzi

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2
Barbara Świstek (w zakresie łącznego zob. pieniężnego, podatku rolnego i leśnego), tel. +48 65 5752155,
Jolanta Wiśniewska (w zakresie podatku od nieruchomości), tel. +48 65 5752158

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 520
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 20/08/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 8

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera