Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.), nr XL/370/2001 z 26 października 2001 r., nr XX/154/2004 z 06 lutego 2004 r. i XXVIII/351/2009 z 30 kwietnia 2009 r.

Wymagane dokumenty

 1. Zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XL/370/2001 z 26 października 2001 r. i XXVIII/351/2009 z 30.04.2009 r (strefa przemysłowa w Czachorowie):
  • wypełniona deklaracja lub informacja na podatek od nieruchomości,
  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XX/154/2004 z 06 lutego 2004r.
  • wypełniona deklaracja lub informacja na podatek od nieruchomości,
  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • akt notarialny w przypadku nabycia upadłego przedsiębiorstwa.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2

Jolanta Wiśniewska, tel. +48 65 5752158

Barbara Świstek, tel. +48 65 5752155

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.


Załączniki: • (47,50 kB)

  Deklaracja DN-1

  Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1


 • (156,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości I-NRL


 • (73,00 kB)

  Załącznik nr 3

  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1


 • (38,00 kB)

  Załącznik nr 4

  Załącznik do deklaracji składany w przypadku większej liczby nieruchomości


 • (187,50 kB)

  Załącznik nr 5

  Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej


 • (299,05 kB)

  Załącznik nr 6

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Ilość odsłon podstrony: 2259
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 20/08/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 8

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera