Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna

Art.12 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
 • kopia aktu notarialnego
 • wypełniona deklaracja DR-1 na podatek rolny lub informacja I-NRL w sprawie podatku
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
  minimis w rolnictwie

Termin odpowiedzi

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2
Barbara Świstek, tel. +48 65 5752155

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji


Załączniki: • (24,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego


 • (157,50 kB)

  Załącznik nr 2

  Deklaracja na podatek rolny DR-1


 • (156,00 kB)

  Załącznik nr 3

  Informacja w sprawie podatku rolnego I-NRL


 • (533,66 kB)

  Załącznik nr 4

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (rolnicy)

Ilość odsłon podstrony: 2326
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 20/08/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 11

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera