Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podstawa prawna

Art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn zm.)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie ulgi
 • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Termin odpowiedzi

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2
Barbara Świstek, tel. +48 65 5752155

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.


Załączniki: • (31,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o przyznanie ulgi


 • (533,66 kB)

  Załącznik nr 2

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Ilość odsłon podstrony: 638
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 20/08/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 9

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera