Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub zaległości podatkowej

Podstawa prawna

Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)

Wymagane dokumenty

 • uzasadniony wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.
 • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej wraz z wymaganymi dokumentami
 • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej (rolnicy) wraz z wymaganymi dokumentami
 • w przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2

Jolanta Wiśniewska, tel. +48 65 5752158 (podatnicy mieszkający w Gostyniu)

Barbara Świstek, tel. +48 65 5752155 (podatnicy mieszkający poza Gostyniem)

Bogna Busz, tel. +48 65 5752152 (podatek od środków transportowych)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.


Załączniki: • (26,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej


 • (187,50 kB)

  Załącznik nr 2

  Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej


 • (61,50 kB)

  Załącznik nr 3

  Oświadczenie o stanie majątkowym


 • (76,50 kB)

  Załącznik nr 4

  Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy)


 • (299,05 kB)

  Załącznik nr 5

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorcy)


 • (25,47 kB)

  Załącznik nr 6

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (rolnicy)

Ilość odsłon podstrony: 1777
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 20/08/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 10

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera