Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Ochrona środowiska : Zezwolenie na opróżnianie z...

Karta informacyjna

Sprawa

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t. ze zmianami)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • kserokopie dokumentów z ostatniego przeglądu technicznego pojazdów asenizacyjnych
 • potwierdzenie gotowości odbioru przez stację zlewną – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu
 • tytuł prawny do nieruchomości – zaplecze techniczno-biurowe
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od zezwolenia - 107,00 zł

Termin odpowiedzi

do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wrocławska 256, pok. 17
Paweł Grzempowski, tel. +48 65 5752138

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Odbiór zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem poczty

O formie decyduje wnioskodawca.


Załączniki: • (31,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Ilość odsłon podstrony: 459
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 22/02/2012
Data ostatniej modyfikacji: 20/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 2

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera