Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Ochrona środowiska : Wpis do rejestru działalnoś...

Karta informacyjna

Sprawa

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t. ze zmianami)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od wpisu do rejestru - 50,00 zł

Termin odpowiedzi

do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wrocławska 256, pok. 17
Paweł Grzempowski, tel. +48 65 5752138

Uwagi

Odbiór zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem poczty

O formie decyduje wnioskodawca.


Załączniki: • (74,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o wpis do rejestru z załącznikami


 • (93,00 kB)

  Załącznik nr 2

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Ilość odsłon podstrony: 441
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 22/02/2012
Data ostatniej modyfikacji: 20/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 2

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera