Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Ochrona środowiska : Informacja o wyrobach zawie...

Karta informacyjna

Sprawa

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Podstawa prawna

Art. 162 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1232 ze zmianami), §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. nr 8, poz. 31)

Wymagane dokumenty

 • druk Informacji o wyrobach zawierających azbest
 • ksero „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 oraz z 2010r. nr 162, poz. 1089).

Opłaty

Bez opłat

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 4
Donata Nawrocka, tel. +48 65 5752121

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

termin złożenia informacji - aktualizacja - do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni


Załączniki: • (33,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Druk - Informacja o wyrobach zawierających azbest


 • (58,00 kB)

  Załącznik nr 2

  Druk - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ilość odsłon podstrony: 999
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 23/05/2005
Data ostatniej modyfikacji: 12/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera