Nagłówek strony
 
   

GOSPODARKA ODPADAMI

W czerwcu 2012 roku Radni Rady Miejskiej zdecydowali o przystąpieniu przez Gminę Gostyń do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Związek został powołany przez 19 gmin (Bojanowo, Gostyń, Jutrosin, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Leszno, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo), by wspólnie wykonywać zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Przepisy, które zmieniły dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami weszły w życie 1 lipca 2013 roku. To powołany do życia Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w imieniu gmin założycielskich zajmuje się m.in. odbiorem odpadów komunalnych, ogłaszaniem przetargów, ustalaniem cen za wywóz nieczystości, prowadzeniem rejestru działalności regulowanej.

- harmonogram odbioru odpadów

- stawki opłat

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

- deklaracje

- rejestr działalności regulowanej

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2012 r.

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 28,99%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,85%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami11) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Ilość odsłon podstrony: 541
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 14/11/2013
Data ostatniej modyfikacji: 20/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 4

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera