Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zajęcie powierzchni rynku w Gostyniu na czas oznaczony do trzech miesięcy

Podstawa prawna

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)
  • art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 518 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie powierzchni rynku w Gostyniu

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

ok. 14 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Joanna Rączkiewicz, tel. +48 65 5752116

Tryb odwoławczy

Spory wynikłe z tytułu wykonywania umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Gostyniu

Uwagi

Wynajęcie nieruchomości następuje na podstawie zapisów Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 7 maja 2015 r.


Załączniki:  • (28,50 kB)

    Załącznik nr 1

    Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie powierzchni rynku w Gostyniu

Ilość odsłon podstrony: 219
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 03/09/2014
Data ostatniej modyfikacji: 14/05/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 3

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera