Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gostyń

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami)
 • art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami)
 • art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 • wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego drogi wewnętrznej w związku z awarią urządzenia znajdującego się w pasie drogowym

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

ok. 14 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Danuta Zbieralska, tel. +48 65 5752117

Tryb odwoławczy

Spory wynikłe z tytułu wykonywania umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Gostyniu

Uwagi

Zajęcie nieruchomości następuje na podstawie zapisów Zarządzenia nr 717/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 7 marca 2014 r.


Załączniki: • (30,50 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg


 • (32,00 kB)

  Załącznik nr 2

  Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


 • (27,00 kB)

  Załącznik nr 3

  Zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego drogi wewnętrznej w związku z awarią urządzenia znajdującego się w pasie drogowym

Ilość odsłon podstrony: 444
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 03/09/2014
Data ostatniej modyfikacji: 17/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 2

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera