Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości

Podstawa prawna

art.45, art.82 i art.83 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 518 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości,
  • aktualna wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłaty

opłata roczna z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana, i wynosi:

  • za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1% ceny,
  • za nieruchomości oddane pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji państwowej - 0,3% ceny,
  • za pozostałe nieruchomości - 1% ceny.

Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, rezerwaty przyrody.

Termin odpowiedzi

Odpowiedź do 1 miesiąca. Termin załatwienia sprawy - ok 3 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Danuta Zbieralska, tel. +48 65 5752117

Tryb odwoławczy

za pośrednictwem Burmistrza Gostynia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie

Uwagi

Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy. Trwały zarząd ustanawia się na czas nie oznaczony lub oznaczony.


Załączniki:  • (39,00 kB)

    Załącznik nr 1

    Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości

Ilość odsłon podstrony: 2312
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 04/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 17/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera