Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Podstawa prawna

art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 518 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • zaświadczenia o dochodach brutto członków rodziny w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona,
 • oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 10
Dorota Kusik, tel. +48 65 5752175

Tryb odwoławczy

nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, Burmistrz Gostynia udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać corocznie w terminie do dnia 15 marca każdego roku.


Załączniki: • (27,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2015 rok


 • (28,00 kB)

  Załącznik nr 2

  Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Ilość odsłon podstrony: 1288
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 04/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 17/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera