Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

  • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,
  • dokument potwierdzający własność nieruchomości,
  • kserokopia mapy ewidencyjnej.

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Joanna Rączkiewicz, tel. +48 65 5752116

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przekazania sprawy sądowi.

Uwagi

Druki wniosków o wydanie decyzji można otrzymać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Wnioski wraz z załącznikami składa się w sekretariacie Urzędu lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Po złożeniu wniosku, wydane zostanie postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 1696
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 09/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 17/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 8

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera