Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna

 • art. 1, art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 83),
 • art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 518 ze zmianami),
 • art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami).

Wymagane dokumenty

 • „Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”,
 • odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego.

Opłaty

 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 10
Dorota Kusik, tel. +48 65 5752175

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Istnieje możliwość udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie – zgodnie z Uchwałą Nr XIV/200/2012 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 18 kwietnia 2012 roku, poz. 1852).


Załączniki: • (30,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ilość odsłon podstrony: 350
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 31/08/2012
Data ostatniej modyfikacji: 17/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 2

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera