Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gostyń

Podstawa prawna

 • Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2014r. poz. 518 ze zmianami),
 • Kodeks cywilny - tytuł XVII dział I księgi trzeciej, (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.121 ze zmianami),
 • Zarządzenie nr 657/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących zasób Gminy Gostyń które nie zostały oddane jednostkom organizacyjnym Gminy Gostyń w trwały zarząd lub w administrowanie

Wymagane dokumenty

wniosek o wynajęcie nieruchomości

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Ok. 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Joanna Rączkiewicz, tel. +48 65 5752117

Tryb odwoławczy

Spory wynikłe z tytułu wykonywania umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Gostyniu

Uwagi

Wynajęcie nieruchomości następuje po przeprowadzeniu przetargu. Procedura przetargowa trwa około dwóch miesięcy.

Możliwe jest wynajęcie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat lub na okres powyżej trzech lat - za zgodą Rady Miejskiej wyrażonej w formie uchwały.


Załączniki: • (25,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostyń


 • (6,80 MB)

  Załącznik nr 2

  Zarządzenie nr 657/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących zasób Gminy Gostyń które nie zostały oddane jednostkom organizacyjnym Gminy Gostyń w trwały zarząd lub w administrowanie

Ilość odsłon podstrony: 1067
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 04/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 17/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera