Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zamiana lokali

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXVIII/436/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń ( Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2013 r. pozycja 4404 z dnia 10 lipca 2013 r.)

Wymagane dokumenty

Wnioski głównych najemców, którzy chcą dokonać zamiany lokalu pomiędzy sobą lub dysponentem wolnego lokalu mieszkalnego

Termin odpowiedzi

po zatwierdzeniu przez Burmistrza protokółu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wrocławska 256, pok. 17
Krystyna Tyrakowska, tel. +48 65 5752137

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz Gostynia po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Uwagi

Lokale socjalne nie podlegają zamianie z wyjątkiem zamian dokonanych przez właściciela.

Podstawa prawna:
§ 26. 1. Uchwała Nr XXVIII/436/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń ( Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2013 r. pozycja 4404 z dnia 10 lipca 2013 r.)

Ilość odsłon podstrony: 1042
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 24/09/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 5

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera