Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty lub paszport
 • wypełniony formularz zgłoszenia

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza zgłoszenia

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 5752135
Anna Kurczewska, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065 5752134

Uwagi

 • Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 • Za osobę nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czynności meldunkowych dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kpa.


Załączniki: • (163,37 kB)

  Załącznik nr 1

  Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej


 • (133,67 kB)

  Załącznik nr 2

  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Ilość odsłon podstrony: 196
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 12/03/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 1

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera