Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Gostyń

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1628), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • pisemny wniosek określający interes prawny wnioskodawcy w urzędowym potwierdzeniu wskazanych faktów
  • kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym (okazanie do wglądu oryginałów)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,- zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Termin odpowiedzi

Do 7 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 5752135
Anna Kurczewska, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065 5752134

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 208
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 12/03/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 1

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera