Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zmiana imienia i nazwiska

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 17 października 2008r. r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014r. , poz. 1628 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

  1. odpis aktu urodzenia,
  2. odpis aktu małżeństwa (gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim),
  3. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd),
  4. odpis aktu zgonu (gdy małżeństwo wnioskodawcy ustało z powodu zgonu współmałżonka),
  5. odpis aktu urodzenia dziecka (gdy decyzja dotyczy małoletniego ),
  6. oświadczenie ojca dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (w przypadku braku zgody - postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany),
  7. oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 14 lat).

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • 37,-zł za decyzję

Termin odpowiedzi

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ilość odsłon podstrony: 1432
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 16/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 10

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera