Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podstawa prawna

art. 38-40 ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

Wymagane dokumenty

 1. gdy rodzice są małżeństwem:
  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa*,
 2. gdy matka jest panną:
  • dowód osobisty matki,
  • skrócony odpis aktu urodzenia matki*,
 3. gdy matka jest rozwiedziona:
  • dowód osobisty matki,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa* lub sentencję wyroku sądu
 4. gdy matka jest wdową:
  • dowód osobisty matki,
  • skrócony odpis zgonu męża*.

* w przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie wymaga się odpisów

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

 • ojciec,
 • lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
 • matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwoli.

Sprawę załatwia się w USC, Rynek 2, pok. 4, tel. +48 65 5752161; +48 65 5752162.

Ilość odsłon podstrony: 1316
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 8

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera