Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna

art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 2. w przypadku panny i kawalera:
  • dokument stwierdzający tożsamość*,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gostyniem
 3. w przypadku osób rozwiedzionych:
  • dokument stwierdzający tożsamość*,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gostyniem
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu,
 4. w przypadku wdowców:
  • dokument stwierdzający tożsamość*,
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gostyniem,
  • odpis aktu zgonu współmałżonka.

* w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za decyzję - 38,00 zł

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

 1. Przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń odbywa się w USC, Rynek 2, pok. 4, tel. +48 65 5752161 +48 065 5752162.
 2. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez trzy miesiące.

Załączniki: • (31,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Ilość odsłon podstrony: 1820
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 11

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera