Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Podstawa prawna

art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264)

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
  2. oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego
  3. do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość (w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania)

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydaną decyzję - 50,00 zł

Termin odpowiedzi

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Wnioskodawca w niniejszej sprawie może być osoba, której akt dotyczy lub krewni. Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały w Gostyniu lub gminie Gostyń. Sprawy załatwiane są w USC, Rynek 2, pok. 4, tel. +48 65 5752161; +48 065 5752162.


Załączniki:  • (27,00 kB)

    Załącznik nr 1

    Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Ilość odsłon podstrony: 1161
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 11

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera