Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

Wymagane dokumenty

  1. wniosek uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
  2. dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC,
  3. do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydaną decyzję - 39,00 zł

Termin odpowiedzi

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 1053
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 11

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera