Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Uznanie ojcostwa dziecka poczętego

Podstawa prawna

art. 72-83 ustawy z dnia ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 788), art. 14, art. 44 ustawy z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Wymagane dokumenty

  • dokumenty tożsamości obojga rodziców
  • do wglądu – dokument stwierdzający stan cywilny kobiety ( panna - akt urodzenia; rozwiedziona - akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ; wdowa - akt zgonu męża )

(odpisów tych nie przedkłada się jeżeli zostały sporządzone w miejscowym USC)

Opłaty

Brak opłat

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego, Ratusz, Rynek 2, pok. 4

Halina Matyla, tel. 065-575 21 61

Magdalena Kozyra, tel. 065-575 21 62

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania matki dziecka. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. W przypadku cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim - wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Rodzice otrzymują odpis zupełny protokółu uznania ojcostwa.

Ilość odsłon podstrony: 458
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 03/12/2012
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 3

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera