Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

art. 109 - 113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o odtworzenie aktu urodzenia,
  2. wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa,
  3. wniosek o odtworzenie aktu zgonu,
  4. załączniki:
    1. dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia,
    2. jeżeli wnioskodawca posiada, odpisy aktów stanu cywilnego dotyczące osób, których dane mając być stwierdzone w odtworzonym akcie,
  5. do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 39,00 zł

Termin odpowiedzi

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie odtworzenia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 1560
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 07/04/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 11

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera