Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Podstawa prawna

art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
 2. załączniki:
  • dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez pracownika USC,
  • do wglądu - dokument stwierdzające tożsamość.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydaną decyzję - 39,00 zł

konto:

Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gostyń

nr 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864

Termin odpowiedzi

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Załączniki: • (27,50 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Ilość odsłon podstrony: 963
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 10

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera