Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Rejestracja zgonu

Podstawa prawna

art. 64-68 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr. 212 poz. 1264)

Wymagane dokumenty

 • karta zgonu wydana przez służbę zdrowia,
 • dokument tożsamości osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej,
 • do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon oraz dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej,
 • akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania).

Opłaty

Brak opłat

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

 1. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
  Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zdarzenia.

Sprawę załatwia się w USC Rynek 2, pok. 4, tel. +48 65 5752161; +48 065 5752162.

Ilość odsłon podstrony: 1190
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 10

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera