Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ).

Wymagane dokumenty

  • sentencja wyroku sądu,
  • do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty

Opłata skarbowa - 11,00 zł

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa. Sprawy załatwiane są w USC, Rynek 2, pok. 4, tel. +48 65 5752161; +48 065 5752162.

Ilość odsłon podstrony: 1051
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 10

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera