Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Podstawa prawna

art. 72 - 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ).

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Gostyniem.

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka.

Sprawy załatwiane są w USC, Rynek 2, pok. 4, tel. +48 65 5752161; +48 065 5752162.

Ilość odsłon podstrony: 1173
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 23/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 13

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera