Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Podstawa prawna

art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków (dowody osobiste lub paszporty),
  • wniosek o przyjęcie oświadczenia,
  • ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę
  • jeżeli wnioskodawcy posiadają:
    • skrócony odpis aktu małżeństwa, które zostało zawarte poza Gostyniem,
    • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli urodziło się poza Gostyniem,
  • osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia.

Opłaty

Brak opłat

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po wpłynięciu podania

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4

Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Halina Matyla, tel. +48 65 5752161

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Ilość odsłon podstrony: 190
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 07/04/2015
Data ostatniej modyfikacji: 07/04/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 3

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera