Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Podstawa prawna

art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15. 12. 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

- wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
- do wglądu akt małżeństwa i dowody osobiste małżonków

Opłaty

Nie pobiera się

Termin odpowiedzi

Do 180 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Załączniki:  • (34,00 kB)

    Załącznik nr 1

    Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Ilość odsłon podstrony: 1912
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 30/12/2006
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 10

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera