Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Podstawa prawna

art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788).

Wymagane dokumenty

  • skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka,
  • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w USC poza Gostyniem,
  • do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków,
  • osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia.

Opłaty

Brak opłat

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po wpłynięciu podania

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Ilość odsłon podstrony: 1175
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 23/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 11

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera