Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Dokonanie zmiany imienia dziecka

Podstawa prawna

art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez matkę i ojca dziecka,
  • wniosek o przyjęcie oświadczenia,
  • dokumenty tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste lub paszporty).

Opłaty

Opłata skarbowa - 11,00 zł.

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie. Jeżeli dziecko urodziło się poza Gostyniem, a rodzice dziecka nie dysponują odpisem jego aktu urodzenia, sprawa jest załatwiana po uzyskaniu z właściwego USC tego dokumentu przez USC w Gostyniu.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

  1. Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).
  2. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion, lub zmianie kolejności imion dziecka.
Ilość odsłon podstrony: 1277
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 07/04/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 17

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera