Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Gmina : Ochrona środowiska : Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa

Stan zaopatrzenia w wodę.

Miasto i gmina Gostyń zaopatrywane jest w wodę pitną z 7 ujęć komunalnych oraz ujęć zakładowych. Ujęcia komunalne znajdują się w miejscowościach:

 • Gostyń - 8 studni,
 • Tworzymirki - 2 studnie,
 • Kosowo - 2 studnie,
 • Czajkowo - 4 studnie,
 • Brzezie - 2 studnie,
 • Ostrowo - 2 studnie,
 • Gola - 2 studnie.

Stan gospodarki ściekowej

Sieć kanalizacji sanitarnej jest zlokalizowana w Gostyniu, Goli, Kunowie, Bogusławkach, Tworzymirkach, Brzeziu, Daleszynie, Starym Gostyniu, Dusinie, Krajewicach, Ziółkowie, Osowie i Stankowie. Pozostałe miejscowości gminy nie mają żadnej kanalizacji, ścieki są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Ścieki z miejscowości skanalizowanych odprowadzane są na oczyszczalnie komunalne i tak:

 • ścieki z Gostynia, Brzezia, Bogusławek, Goli, Daleszyna, Starego Gostynia, Dusiny, Krajewic, Ziółkowa, Osowa i Stankowa są odprowadzane na oczyszczalnię w Gostyniu,
 • ścieki z Kunowa i Tworzymirek są odprowadzane na oczyszczalnię w Kunowie.

Charakterystyka poszczególnych oczyszczalni przedstawia się następująco:

 • oczyszczalnia komunalna w Gostyniu mechaniczno-biologiczno-chemiczna o przepustowości 7000 m3/d, wybudowana w 1983r. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kania, dopływ Kanału Obry.
 • oczyszczalnia komunalna w Kunowie typu "BIOCLERE" z chemicznym strącaniem związków biogennych o przepustowości 77 m3/d z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do Kościańskiego Kanału Obry,
Ilość odsłon podstrony: 3376
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/07/2003
Data ostatniej modyfikacji: 24/05/2011
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 4

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera