Nagłówek strony
 
   

Uchwała nr XXXIII/433/2004

z dnia: 30/12/2004
w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2005 rok.

application/msword
(40,00 kB)

Załączniki: • (66,50 kB)

  Załącznik nr 1

  plan dochodów budżetu gminy Gostyń na 2005 rok


 • (110,91 kB)

  Załącznik nr 2

  plan wydatków budżetu gminy Gostyń na 2005 rok


 • (33,50 kB)

  Załącznik nr 3

  plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw


 • (37,50 kB)

  Załącznik nr 4

  plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw


 • (21,00 kB)

  Załącznik nr 5

  dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2005 rok


 • (22,50 kB)

  Załącznik nr 6

  wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2005 rok


 • (20,50 kB)

  Załącznik nr 7

  zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Gostyń na 2005 rok


 • (31,00 kB)

  Załącznik nr 8

  przychody i wydatki zakładów budżetowych


 • (27,00 kB)

  Załącznik nr 9

  przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok


 • (28,00 kB)

  Załącznik nr 10

  wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi


 • (23,50 kB)

  Załącznik nr 11

  ustalenie kwot dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą na 2005 rok


Zmiany do uchwały:


 • Uchwała nr: XXXIV/441/2005

  z dnia: 11/02/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 448/05

  z dnia: 23/02/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Uchwała nr: XXXV/455/2005

  z dnia: 11/03/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 469/05

  z dnia: 30/03/2005
  w sprawie: Zmieniającą Uchwałę Nr XXXIII/433/04 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Uchwała nr: XXXVI/473/2005

  z dnia: 22/04/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 493/05

  z dnia: 27/04/2005
  w sprawie: Zmieniającą Uchwałę Nr XXXIII/433/04 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Uchwała nr: XXXVII/477/2005

  z dnia: 13/05/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/2004 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Uchwała nr: XXXVIII/491/2005

  z dnia: 30/05/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 504/05

  z dnia: 31/05/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 510/05

  z dnia: 06/06/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 528/05

  z dnia: 30/06/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Uchwała nr: XXXIX/509/2005

  z dnia: 01/07/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 567/05

  z dnia: 28/07/2005
  w sprawie: mieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Uchwała nr: XL/519/2005

  z dnia: 26/08/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 589/05

  z dnia: 31/08/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 607/05

  z dnia: 28/09/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 613/05

  z dnia: 30/09/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Uchwała nr: XLII/529/2005

  z dnia: 07/10/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 617/05

  z dnia: 12/10/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 626/05

  z dnia: 26/10/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 632/05

  z dnia: 16/11/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 rok, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Uchwała nr: XLV/560/2005

  z dnia: 25/11/2005
  w sprawie: uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 638/05

  z dnia: 30/11/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Uchwała nr: XLVI/571/2005

  z dnia: 29/12/2005
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
 • Zarządzenie nr: 659/05

  z dnia: 30/12/2005
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005 rok
Ilość odsłon podstrony: 1048
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 17/01/2005
Data ostatniej modyfikacji: 23/02/2005
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 2

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera