Nagłówek strony
 
   

Uchwała nr XLVI/575/2005

z dnia: 29/12/2005
w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2006 rok

application/pdf
(120,44 kB)

Załączniki: • (83,67 kB)

  Załącznik nr 1

  Plan dochodów budżetu gminy Gostyń na 2006 rok


 • (114,43 kB)

  Załącznik nr 2

  Plan wydatków budżetu gminy Gostyń na 2006 rok


 • (86,95 kB)

  Załącznik nr 3

  Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2006 rok


 • (91,36 kB)

  Załącznik nr 4

  Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2006 rok


 • (74,54 kB)

  Załącznik nr 5

  Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 rok


 • (76,89 kB)

  Załącznik nr 6

  Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Nakomanii na 2006 rok


 • (54,47 kB)

  Załącznik nr 7

  Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gostyń na 2006 rok


 • (57,65 kB)

  Załącznik nr 8

  Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok


 • (86,28 kB)

  Załącznik nr 9

  Przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok


 • (64,53 kB)

  Załącznik nr 10

  Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi


 • (91,96 kB)

  Załącznik nr 11

  Ustalenie kwot dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą na 2006 rok


Zmiany do uchwały:


 • Zarządzenie nr: 685/06

  z dnia: 31/01/2006
  w sprawie: zmian w budżecie gminy Gostyń na 2006 rok
 • Uchwała nr: XLVII/603/2006

  z dnia: 24/02/2006
  w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2006 rok
 • Zarządzenie nr: 704/06

  z dnia: 27/02/2006
  w sprawie: zmian w budżecie gminy Gostyń na 2006 rok
 • Zarządzenie nr: 714/06

  z dnia: 15/03/2006
  w sprawie: zmian w budżecie gminy Gostyń na 2006 rok
Ilość odsłon podstrony: 1248
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 11/01/2006
Data ostatniej modyfikacji: 11/01/2006
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 2

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera