Nagłówek strony
 
   

Uchwała nr IV/29/2002

z dnia: 30/12/2002
w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 rok

application/pdf
(64,99 kB)

Załączniki: • (57,94 kB)

  Załącznik nr 1

  Plan dochodów budżetu gminy Gostyń na 2003 rok


 • (114,56 kB)

  Załącznik nr 2

  Plan wydatków budżetu gminy Gostyń na 2003 rok


 • (45,15 kB)

  Załącznik nr 3

  Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie


 • (47,40 kB)

  Załącznik nr 4

  Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami


 • (39,10 kB)

  Załącznik nr 5

  Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu


 • (41,84 kB)

  Załącznik nr 6

  Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi


 • (48,53 kB)

  Załącznik nr 7

  Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Gostyń na 2003 rok


 • (65,80 kB)

  Załącznik nr 8

  Przychody i wydatki środków specjalnych


 • (51,65 kB)

  Załącznik nr 9

  Ustalenie kwot dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na działalność bieżącą


 • (53,49 kB)

  Załącznik nr 10

  Przychody i wydatki zakładów budżetowych


 • (52,50 kB)

  Załącznik nr 11

  Przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003r.


 • (54,09 kB)

  Załącznik nr 12

  Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi


 • (41,76 kB)

  Załącznik nr 13

  Ustalenie kwot dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą


 • (54,69 kB)

  Załącznik nr 14

  Prognoza kształtowania się kwoty długu gminy


 • (52,23 kB)

  Załącznik nr 15

  Wydatki na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej


Zmiany do uchwały:


 • Zarządzenie nr: 5/03

  z dnia: 29/01/2003
  w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Uchwała nr: VI/54/2003

  z dnia: 14/03/2003
  w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Zarządzenie nr: 44/03

  z dnia: 26/03/2003
  w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Zarządzenie nr: 50/03

  z dnia: 30/04/2003
  w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Zarządzenie nr: 60/2003

  z dnia: 28/05/2003
  w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Uchwała nr: X/68/03

  z dnia: 29/05/2003
  w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Zarządzenie nr: 67/03

  z dnia: 25/06/2003
  w sprawie: Zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 rok
 • Uchwała nr: XI/72/2003

  z dnia: 27/06/2003
  w sprawie: Zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 rok
 • Uchwała nr: XII/92/2003

  z dnia: 11/07/2003
  w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Zarządzenie nr: 104/03

  z dnia: 30/07/2003
  w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 rok (Zmieniającą Uchwałę Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku)
 • Uchwała nr: XIII/104/2003

  z dnia: 22/08/2003
  w sprawie: zmieniającą uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Zarządzenie nr: 117/03

  z dnia: 27/08/2003
  w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Zarządzenie nr: 142/03

  z dnia: 10/09/2003
  w sprawie: zmieniające uchwałę nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003r.
 • Uchwała nr: XIV/116/2003

  z dnia: 03/10/2003
  w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r., w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003r.
 • Zarządzenie nr: 191/03

  z dnia: 29/10/2003
  w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku. W sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Uchwała nr: XVII/132/2003

  z dnia: 21/11/2003
  w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003r.
 • Zarządzenie nr: 206/03

  z dnia: 26/11/2003
  w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Zarządzenie nr: 211/03

  z dnia: 11/12/2003
  w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Uchwała nr: XVIII/138/2003

  z dnia: 12/12/2003
  w sprawie: zmieniającą uchwałę nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003r.
 • Zarządzenie nr: 225/03

  z dnia: 30/12/2003
  w sprawie: Zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 rok
 • Uchwała nr: XIX/148/2003

  z dnia: 30/12/2003
  w sprawie: zmieniającą uchwałę nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003r.
Ilość odsłon podstrony: 942
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 12/05/2004
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 5

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera