Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Burmistrz : Zarządzenia : Zarządzenia organu w kadenc...

Zarządzenia organu w kadencji 2014 - 2018

 • Zarządzenie nr: 98/15

  z dnia: 28/05/2015
  w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych gminy Gostyń na rok szkolny 2015/2016
 • Zarządzenie nr: 97/15

  z dnia: 27/05/2015
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 • Zarządzenie nr: 96/15

  z dnia: 27/05/2015
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 95/15

  z dnia: 26/05/2015
  w sprawie: niewykonania przez Gminę Gostyń prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Starogostyńskiej
 • Zarządzenie nr: 94/15

  z dnia: 26/05/2015
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Kolejowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 93/15

  z dnia: 26/05/2015
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Gostyniu w rejonie ul. Górnej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 92/15

  z dnia: 26/05/2015
  w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych gminy Gostyń na rok szkolny 2015/2016
 • Zarządzenie nr: 91/15

  z dnia: 22/05/2015
  w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Opiniującej na 2015 rok oraz regulaminu jej pracy
 • Zarządzenie nr: 90/15

  z dnia: 21/05/2015
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Gostyń”
 • Zarządzenie nr: 89/15

  z dnia: 19/05/2015
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Ks. F. Olejniczaka przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 88/15

  z dnia: 19/05/2015
  w sprawie: zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia w 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie nr: 87/15

  z dnia: 19/05/2015
  w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 144/K/2013 Burmistrza Gostynia w sprawie: powołania zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi oraz dróg wewnętrznych
 • Zarządzenie nr: 86/15

  z dnia: 19/05/2015
  w sprawie: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych
 • Zarządzenie nr: 85/15

  z dnia: 19/05/2015
  w sprawie: zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.
 • Zarządzenie nr: 84/15

  z dnia: 18/05/2015
  w sprawie: uchylenia zarządzenia powołującego Gostyńską Radę Seniorów
 • Zarządzenie nr: 83/15

  z dnia: 18/05/2015
  w sprawie: powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 • Zarządzenie nr: 82/15

  z dnia: 12/05/2015
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na rynku w pierzejach północnej i zachodniej, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 81/15

  z dnia: 12/05/2015
  w sprawie: powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostyń na lata 2015-2020
 • Zarządzenie nr: 80/15

  z dnia: 08/05/2015
  w sprawie: zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.
 • Zarządzenie nr: 79/15

  z dnia: 07/05/2015
  w sprawie: określenia zasad zajmowania powierzchni rynku w Gostyniu na czas oznaczony do trzech miesięcy
 • Zarządzenie nr: 78/15

  z dnia: 06/05/2015
  w sprawie: zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej, powołanej w celu przeprowadzenia w 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie nr: 77/15

  z dnia: 05/05/2015
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Droga do Klasztoru przeznaczonej do dzierżawy trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 76/15

  z dnia: 05/05/2015
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Nad Kanią przeznaczonej do dzierżawy trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 75/15

  z dnia: 30/04/2015
  w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Gostyń na 2015 rok
 • Zarządzenie nr: 74/15

  z dnia: 29/04/2015
  w sprawie: zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.
Ilość odsłon podstrony: 936

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera