Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Burmistrz : Zarządzenia : Zarządzenia organu w kadenc...

Zarządzenia organu w kadencji 2010 - 2014

 • Zarządzenie nr: 853/14

  z dnia: 26/11/2014
  w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej oraz regulaminu jej działania
 • Zarządzenie nr: 852/14

  z dnia: 26/11/2014
  w sprawie: powołania na stanowisko dyrektora Muzeum w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 851/14

  z dnia: 24/11/2014
  w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
 • Zarządzenie nr: 850/14

  z dnia: 20/11/2014
  w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania
 • Zarządzenie nr: 849/14

  z dnia: 20/11/2014
  w sprawie: udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2014 roku
 • Zarządzenie nr: 848/14

  z dnia: 19/11/2014
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 847/14

  z dnia: 14/11/2014
  w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
 • Zarządzenie nr: 846/14

  z dnia: 14/11/2014
  w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015-2023
 • Zarządzenie nr: 845/14

  z dnia: 13/11/2014
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli i powołania zespołu kontrolnego
 • Zarządzenie nr: 844/14

  z dnia: 13/11/2014
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli i powołania zespołu kontrolnego
 • Zarządzenie nr: 843/14

  z dnia: 13/11/2014
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli i powołania zespołu kontrolnego
 • Zarządzenie nr: 842/14

  z dnia: 13/11/2014
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Górnej przeznaczonej do dzierżawy trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 841/14

  z dnia: 07/11/2014
  w sprawie: zatwierdzenia dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2014 rok planu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • Zarządzenie nr: 840/14

  z dnia: 06/11/2014
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na dostawę pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego – I etap”
 • Zarządzenie nr: 839/14

  z dnia: 05/11/2014
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 838/14

  z dnia: 31/10/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie nr: 837/14

  z dnia: 28/10/2014
  w sprawie: wprowadzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego dla gminy Gostyń oraz powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w gminie Gostyń wraz z regulaminem
 • Zarządzenie nr: 836/14

  z dnia: 28/10/2014
  w sprawie: regulaminu pracy Komisji Opiniującej powołanej do opiniowania ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • Zarządzenie nr: 835/14

  z dnia: 22/10/2014
  w sprawie: niewykonania przez Gminę Gostyń prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Gostyniu przy ul. Cukrowniczej
 • Zarządzenie nr: 834/14

  z dnia: 20/10/2014
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli i powołania zespołu kontrolnego
 • Zarządzenie nr: 833/14

  z dnia: 20/10/2014
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli i powołania zespołu kontrolnego
 • Zarządzenie nr: 832/14

  z dnia: 20/10/2014
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego „Zielona Zatoka” w Gostyniu w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu gminy Gostyń w 2013 roku
 • Zarządzenie nr: 831/14

  z dnia: 20/10/2014
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gostyniu w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu gminy Gostyń w 2013 roku
 • Zarządzenie nr: 830/14

  z dnia: 20/10/2014
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Gostyniu w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu gminy Gostyń w 2013 roku
 • Zarządzenie nr: 829/14

  z dnia: 13/10/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Ilość odsłon podstrony: 4465

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera