Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Burmistrz : Zarządzenia

Zarządzenia

 • Zarządzenie nr: 726/10

  z dnia: 22/09/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Górnej, przeznaczonej do sprzedaży
 • Zarządzenie nr: 725/10

  z dnia: 22/09/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Górnej, przeznaczonej do sprzedaży
 • Zarządzenie nr: 724/10

  z dnia: 22/09/2010
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
 • Zarządzenie nr: 723/10

  z dnia: 22/09/2010
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Podleśnej 52, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
 • Zarządzenie nr: 722/10

  z dnia: 22/09/2010
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
 • Zarządzenie nr: 721/10

  z dnia: 22/09/2010
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Ks. Franciszka Olejniczaka 6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
 • Zarządzenie nr: 720/10

  z dnia: 22/09/2010
  w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych, w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21listopada 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 719/10

  z dnia: 21/09/2010
  w sprawie: udzielenia dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń w 2010 roku
 • Zarządzenie nr: 718/10

  z dnia: 20/09/2010
  w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2010
 • Zarządzenie nr: 717/10

  z dnia: 17/09/2010
  w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Gostyniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Gostyń oraz zasad jej koordynacji
 • Zarządzenie nr: 716/10

  z dnia: 10/09/2010
  w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Muzeum w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 715/10

  z dnia: 09/09/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Kunowie przy ul. Gostyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • Zarządzenie nr: 714/10

  z dnia: 09/09/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Osowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
 • Zarządzenie nr: 713/10

  z dnia: 08/09/2010
  w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gostyniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Zarządzenie nr: 712/10

  z dnia: 08/09/2010
  w sprawie: sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2011r.
 • Zarządzenie nr: 711/10

  z dnia: 08/09/2010
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na usługę pn.: "Udzielenie Gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty: 6.244.687 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów"
 • Zarządzenie nr: 710/10

  z dnia: 07/09/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości usytuowanej w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 w Gostyniu, przeznaczonej do oddania w trybie przetargowym
 • Zarządzenie nr: 709/10

  z dnia: 31/08/2010
  w sprawie: przyjęcia planu kontroli przedszkoli niepublicznych w 2010 roku w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu gminy Gostyń
 • Zarządzenie nr: 708/10

  z dnia: 30/08/2010
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 707/10

  z dnia: 30/08/2010
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 706/10

  z dnia: 27/08/2010
  w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 705/10

  z dnia: 18/08/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Dusinie, przeznaczonej do dzierżawy
 • Zarządzenie nr: 704/10

  z dnia: 18/08/2010
  w sprawie: przekazania Gostyńskiemu Ośrodkowi Kultury "Hutnik" opieki i nadzoru nad świetlicą, położoną w Osowie
 • Zarządzenie nr: 703/10

  z dnia: 18/08/2010
  w sprawie: nie wykonania przez Gminę Gostyń prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Czachorowie gmina Gostyń
 • Zarządzenie nr: 702/10

  z dnia: 16/08/2010
  w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2010
Ilość odsłon podstrony: 18799

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera