Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Burmistrz : Zarządzenia

Zarządzenia

 • Zarządzenie nr: 642/10

  z dnia: 17/03/2010
  w sprawie: udzielenia dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń w 2010 roku.
 • Zarządzenie nr: 641/10

  z dnia: 17/03/2010
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2009 r.
 • Zarządzenie nr: 640/10

  z dnia: 17/03/2010
  w sprawie: przyjęcia procedur audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 639/10

  z dnia: 17/03/2010
  w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie audytu wewnętrznego obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 638/10

  z dnia: 15/03/2010
  w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 612/09 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy. Leszczyńskiej, przeznaczonej do najmu.
 • Zarządzenie nr: 637/10

  z dnia: 15/03/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Towarowej, przeznaczonej do najmu
 • Zarządzenie nr: 636/10

  z dnia: 12/03/2010
  w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
 • Zarządzenie nr: 635/10

  z dnia: 03/03/2010
  w sprawie: trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń
 • Zarządzenie nr: 634/10

  z dnia: 26/02/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Zacisze, przeznaczonej do dzierżawy.
 • Zarządzenie nr: 633/10

  z dnia: 26/02/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Górnej, przeznaczonej do dzierżawy.
 • Zarządzenie nr: 632/10

  z dnia: 26/02/2010
  w sprawie: zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz sprzętu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu.
 • Zarządzenie nr: 631/10

  z dnia: 25/02/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Przy Dworcu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
 • Zarządzenie nr: 630/10

  z dnia: 18/02/2010
  w sprawie: trybu powołania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania
 • Zarządzenie nr: 629/10

  z dnia: 11/02/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Rynek, przeznaczonej do najmu
 • Zarządzenie nr: 154/K/10

  z dnia: 10/02/2010
  w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu z natury środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Zarządzenie nr: 153/K/10

  z dnia: 20/02/2010
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji o biegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 152/K/10

  z dnia: 04/01/2010
  w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 151/K/09

  z dnia: 30/12/2009
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2009 r.
 • Zarządzenie nr: 628/10

  z dnia: 05/02/2010
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 619/10 z 13 stycznia 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.
 • Zarządzenie nr: 627/10

  z dnia: 04/02/2010
  w sprawie: przyjęcia oceny cząstkowej pracy dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 626/10

  z dnia: 28/01/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Podleśnej, przeznaczonej do dzierżawy
 • Zarządzenie nr: 625/10

  z dnia: 28/01/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Gostyniu przy ul. Strzeleckiej 27, przeznaczonej do oddania w najem
 • Zarządzenie nr: 624/10

  z dnia: 20/01/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Górnej, przeznaczonej do sprzedaży
 • Zarządzenie nr: 623/10

  z dnia: 20/01/2010
  w sprawie: udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego w gminie Gostyń w 2010 roku.
 • Zarządzenie nr: 622/10

  z dnia: 20/01/2010
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na usługę pn.: Usługi sprzątania ulic, placów, przystanków komunikacji, opróżniania koszy ulicznych i pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów oraz usuwania padłych zwirząt w Gminie Gostyń
Ilość odsłon podstrony: 18809

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera