Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Burmistrz : Zarządzenia

Zarządzenia

 • Zarządzenie nr: 659/10

  z dnia: 27/05/2010
  w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 • Zarządzenie nr: 658/10

  z dnia: 27/05/2010
  w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2010
 • Zarządzenie nr: 657/10

  z dnia: 20/05/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, przeznaczonej do dzierżawy
 • Zarządzenie nr: 656/10

  z dnia: 19/05/2010
  w sprawie: udzielenia dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń w 2010 roku
 • Zarządzenie nr: 655/10

  z dnia: 14/05/2010
  w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 654/10

  z dnia: 21/04/2010
  w sprawie: udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2010 roku
 • Zarządzenie nr: 653/10

  z dnia: 19/04/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Zacisze, przeznaczonej do dzierżawy
 • Zarządzenie nr: 652/10

  z dnia: 15/04/2010
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na roboty budowlane pn.: Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2010
 • Zarządzenie nr: 651/10

  z dnia: 14/04/2010
  w sprawie: udzielenia dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń w 2010 roku.
 • Zarządzenie nr: 162/K/10

  z dnia: 15/04/2010
  w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 650/10

  z dnia: 02/04/2010
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 623/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego w gminie Gostyń w 2010 roku.
 • Zarządzenie nr: 649/10

  z dnia: 31/03/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Energetyka, przeznaczonej do najmu.
 • Zarządzenie nr: 648/10

  z dnia: 31/03/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Siemowie, przeznaczonej do dzierżawy
 • Zarządzenie nr: 647/10

  z dnia: 31/03/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Siemowie, przeznaczonej do dzierżawy
 • Zarządzenie nr: 646/10

  z dnia: 31/03/2010
  w sprawie: rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wrocławska, Wielkopolska, Górna, Podgórna
 • Zarządzenie nr: 161/K/10

  z dnia: 30/03/2010
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 160/K/10

  z dnia: 29/03/2010
  w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Gostynia nr 139/K/09 z dnia 8.09.2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 159/K/10

  z dnia: 29/03/2010
  w sprawie: instrukcji dotyczącej standardów w tworzeniu projektów uchwał, zarządzeń, umów, korespondencji i pism urzędowych
 • Zarządzenie nr: 158/K/10

  z dnia: 24/03/2010
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 157/K/10

  z dnia: 15/03/2010
  w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 156/K/10

  z dnia: 19/02/2010
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania akt przeterminowanych i zakwalifikowania do zniszczenia
 • Zarządzenie nr: 155/K/10

  z dnia: 17/02/2010
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 645/10

  z dnia: 23/03/2010
  w sprawie: udzielenia dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń w 2010 roku
 • Zarządzenie nr: 644/10

  z dnia: 24/03/2010
  w sprawie: zasad rozliczeń zwrotów wydatków w 2010 roku
 • Zarządzenie nr: 643/10

  z dnia: 24/03/2010
  w sprawie: udzielenia bonifikaty o opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
Ilość odsłon podstrony: 18798

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera